Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se suunnitellaan yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella ja asiakkaan tarpeet sekä elämäntilanne huomioiden.  Kuntoutuksen tarkoituksena on lievittää aivojen toimintahäiriön  aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia, helpottaa psyykkistä sopeutumista  sekä vahvistaa itsetuntoa. Tavoitteena on parantaa sekä ylläpitää asiakkaan  itsenäistä toimintakykyä, usein tavoitteena on myös opiskelu- ja työkykyedellytysten kohentaminen.

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta hyötyvät asiakkaat, joilla on neurologisista sairauksista tai vammoista, neuropsykiatrisista- tai monimuotoisista  kehityksellisistä häiriöistä johtuvia tiedonkäsittelyn tai käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua muistin, tarkkaavaisuuden, näönvaraisten  hahmotustoimintojen, kielellisten toimintojen, toiminnan ohjauksen,   ongelmanratkaisukyvyn , tunnesäätelyn  ja käyttäytymisen vaikeuksiin.

Neuropsykologisen kuntoutuksen työskentelymuotoina voi olla tiedon jakaminen, uusien korvaavien toimintojen harjoittaminen ja heikentyneiden kognitiivisten taitojen harjaannuttaminen. Psykoterapeuttinen  tuki  on oleellinen osa neuropsykologista kuntoutusta, tärkeää on myös yhteistyö läheisten kanssa ja erilaisten tukimuotojen piiriin ohjaaminen. Neuropsykologisen kuntoutuksen kustannuksista vastaavat esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiöt tai hyvinvointialueet. Otan kuntoutuksen asiakkaiksi yli 16-vuotiaita nuoria ja aikuisia.