Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tiedonkäsittelyn toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja oppimista, näönvaraista hahmottamista, ongelmanratkaisukykyä sekä  kielellisiä toimintoja. Lisäksi kartoitetaan  käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Neuropsykologinen tutkimus on kokonaisvaltainen arvio, missä arvioidaan asiakkaan kehityksellisiä  kognitiivisia  (=tiedonkäsittelyn) toimintoja tai niissä  tapahtuneita muutoksia, niiden luonnetta, vaikeusastetta  ja haittaavuutta  toimintakyvyn kannalta.   Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan arvioida mm.   henkisten toimintojen  vahvuuksia ja edellytyksiä työhön tai opiskeluun. Tutkimus antaa myös hyödyllistä tietoa  ammatillisten kuntoutustoimenpiteiden  yhteydessä tai  esimerkiksi asiakkaan  autolla-ajokyvystä. Tutkimuksessa kartoitetaan niin ikään kuntoutustarvetta ja annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä. 

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita keskushermostosairauksien, kuten aivoverenkiertohäiriöiden, epilepsian tai  MS-taudin aiheuttamien muutosten arviointiin. Tutkimus on usein tarpeellinen myös aivovamma jälkioireiden tai etenevän muistisairauden tunnistamisessa. Kehityksellisiin häiriöihin, psykiatrisiin ja neuropsykiatrisiin tiloihin voi liittyä neuropsykologista tutkimusta vaativia tiedonkäsittelyn häiriöitä. Kyseessä voi olla esim. ADD, ADHD, autismikirjon häiriö tai laaja  oppimisvaikeus. Neuropsykologinen tutkimus perustuu taustatietojen, haastattelun, havainnoinnin,  erilaisten testimenetelmien ja kyselylomakkeiden kautta saatujen tulosten tulkintaan. Tutkimus kestää 3-5 tuntia , siitä  saadaan aina kirjallinen lausunto ja suullinen palaute tutkimuksen suorittaneelta neuropsykologilta. Tutkimukseen tullaan yleensä lääkärin lähetteellä ja lähettävä taho voi olla esim. työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha), vakuutusyhtiöt tai  TE-toimistot.  Teen tutkimuksia yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille.