Psykoterapia

Psykoterapia on keskusteluun  perustuva hoitomuoto, jonka tavoitteena on hoitaa ja lieventää mielenterveysongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja rakentavia toimintatapoja. Psykoterapia lisää asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Tavoitteet määritellään yksilöllisesti terapian alussa ja ne tarkentuvat terapian kuluessa.

Kognitiivinen psykoterapia on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi monien häiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuksen, sosiaalisen fobian ja   pakko-oireisen häiriön hoidossa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapiatyöskentelyn keskeisiä kohteita ovat asiakkaan  haittaa tuottavat  ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Kun ajatuksia muokataan joustavammiksi, niin muutoksia saadaan  myös tunnetasolla. Terapiassa harjoitellaan uusia toimintatapoja, käyttäytymistä ja usein työtapana on myös altistamista.

Otan 18-vuotiaita ja sitä vanhempia terapia-asiakkaita.