NEUTERA neuropsykologi-ja terapiapalvelu on neuropsykologisia tutkimuksia, neuropsykologista kuntoutusta ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tarjoava yritys

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tiedonkäsittelyn toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja oppimista, näönvaraista hahmottamista ,ongelmanratkaisukykyä sekä  kielellisiä toimintoja. Lisäksi kartoitetaan  käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Neuropsykologinen tutkimus on kokonaisvaltainen arvio, missä arvioidaan asiakkaan kehityksellisiä  kognitiivisia  (=tiedonkäsittelyn) toimintoja tai niissä  tapahtuneita muutoksia, niiden luonnetta, vaikeusastetta  ja haittaavuutta  toimintakyvyn kannalta.   Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan arvioida mm.   henkisten toimintojen  vahvuuksia ja edellytyksiä työhön tai opiskeluun. Tutkimus antaa myös hyödyllistä tietoa  ammatillisten kuntoutustoimenpiteiden  yhteydessä tai  esimerkiksi asiakkaan  autolla-ajokyvystä. Tutkimuksessa kartoitetaan niin ikään kuntoutustarvetta ja annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se suunnitellaan yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella ja asiakkaan tarpeet sekä elämäntilanne huomioiden.  Kuntoutuksen tarkoituksena on lievittää aivojen toimintahäiriön  aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia, helpottaa psyykkistä sopeutumista  sekä vahvistaa itsetuntoa. Tavoitteena on parantaa sekä ylläpitää asiakkaan  itsenäistä toimintakykyä, usein myös opiskelu- ja työkykyedellytysten kohentaminen.

Psykoterapia

Psykoterapia on keskusteluun  perustuva hoitomuoto, jonka tavoitteena on hoitaa ja lieventää mielenterveysongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja rakentavia toimintatapoja. Psykoterapia lisää asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Tavoitteet määritellään yksilöllisesti terapian alussa ja ne tarkentuvat terapian kuluessa.